Skip to content Skip to footer
Search

Ärikontaktid

Isikuandmete kogumine

PwC töötleb kontaktide (olemasolevad või potentsiaalsed PwC kliendid ja/või nendega seotud üksikisikud) isikuandmeid, kasutades kliendihaldussüsteemi (edaspidi PwC CRM).

Kontaktide isikuandmete kogumise ja nende isikuandmete lisamise PwC CRM-i algatab PwC kasutaja ning nende andmete hulka kuuluvad nimi, tööandja nimi, kontakti ametinimetus, telefoninumber, e-posti aadress ja muud ärikontakti andmed. Lisaks võib PwC CRM koguda andmeid PwC e-posti- (saatja nimi, vastuvõtja nimi, kuupäev ja kellaaeg) ja kalendrisüsteemidest (korraldaja nimi, osavõtja nimi, ürituse kuupäev ja kellaaeg) seoses PwC kasutajate ja kontaktide või kolmandate isikute vahelise suhtlusega.  

Isikuandmete kasutamine

Ärikontaktidega seotud isikuandmed võivad olla PwC kasutajatele nähtavad ja nad võivad neid kasutada, et saada lisateavet konto, kliendi või neile huvipakkuva kliendikäsundi kohta ning isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

  • meie äri ja teenuste arendamine;

  • turundus, teiega teabe jagamine meie ja meie teenuste valiku kohta;

  • isikuandmete PwC töötajatele kättesaadavaks tegemine teenuste osutamiseks ja uute teenuste pakkumiseks;

  • sarnaste vajadustega klientide tuvastamine ja

  • analüüside teostamine, nt turutrendide, klientide vaheliste seoste või müügivõimaluste kohta.

    Lisaks kasutab PwC CRM algoritmi, et hinnata PwC kasutaja ja kontakti vahelise suhtluse intensiivsust. Hinnang põhineb peamiselt suhtluse sagedusel, kestusel, uudsusel ja vastamisajal.  

Töötlemise õiguslik alus

Töötleme oma ärikontaktide isikuandmeid meie õigustatud ärihuvide või nõusoleku alusel, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud. Meie huvi seisneb oma teenuste turustamises või teabe pakkumises adressaadile, keda peame sellest huvitatuks.

Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse PwC CRM-is nii kaua, kui see on eespool nimetatud otstarbeks vajalik (st nii kaua, kui meil on ärikontaktiga kliendisuhe või peame selle kohta andmeid säilitama).

Leia meid ka sotsiaalmeediast