Skip to content Skip to footer
Search

Meie kontorite külastajad

Meie kontorites rakendatakse turvameetmeid, sh turvakaameraid ja hoonele juurdepääsu kontrolli.

Teavitame isikuid turvakaamerate kasutamisest vastavate teavitussiltidega. Jäädvustusi säilitatakse turvaliselt ja neid kasutatakse vaid vajaduspõhiselt (nt juhtumi uurimiseks). Turvakaamera salvestised kirjutatakse enamasti lühikese ajavahemiku järel üle, v.a. juhul kui tuvastatakse probleem, mille kohta kaamerasalvestis võib anda vajalikku teavet (nt vargus).

Õigusliku alusena käsitleme siin oma õigustatud huvi (turvalisuse tagamine meie büroodes).

Leia meid ka sotsiaalmeediast