Skip to content Skip to footer
Search

Muud isikud, kes võtavad meiega ühendust

Kogume isikuandmeid, kui üksikisik võtab meiega ühendust seoses küsimuse, kaebuse, kommentaari või tagasisidega (nt nimi, kontaktandmed ja suhtluse sisu). Neil juhtudel otsustab isik ise, milliseid isikuandmeid ta meiega jagab ning me kasutame neid isikuandmeid vaid sõnumile vastamiseks ja küsimusega otstarbekohaselt tegelemiseks. Eespool nimetatud isikuandmed võivad sisaldada nime, tööandja nime, kontakti ametinimetust, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid ärikontakti andmeid.  

Töötlemise õiguslik alus

Kui isikuandmeid töödeldakse eespool nimetatud otstarvetel, toetume õigustatud huvile või nõusolekule, kui andmesubjektilt on nõusolekut küsitud.

Andmete säilitamine

Säilitame selles alajaos mainitud isikuandmeid nii kaua, kui seda on vaja selle eesmärgi täitmiseks, mille jaoks neid koguti.

Leia meid ka sotsiaalmeediast