Kristel Kõiv

Kristel Kõiv

Jurist

kristel.koiv@pwc.com

Kristel Kõiv on PwC Legal Eesti pangandus- ja finantsõiguse valdkonna jurist. Kristel on finantssektoriga seotud olnud aastast 2011. Enne PwC Legaliga liitumist töötas ta Luminoris ja selle eelkäija Nordea ridades, kus tema vastutusalas olid fondivalitseja tegevusega seotud juriidilised ülesanded: nõustamine, erinevate dokumentide (sh sise-eeskirjad, lepingud, toote tingimused) koostamine/ülevaatamine, suhtlemine Finantsinspektsiooni ja sise- ja välisaudiitoritega, samuti juhatuse toetamine operatsiooniriskide haldamisel ning vastavuskontrolli funktsiooniga seotud ülesannete täitmine, sh regulaarsete aruannete esitamine juhatusele ja nõukogule.

Aastatel 2003−2011 töötas Kristel aga avalikus sektoris ning sellest viimased neli aastat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) siseturuosakonna kvaliteedi taristu talituses, kus osales poliitikakujundamises ja õigusloomes peamiselt tooteohutuse (üldine tooteohutus, tarbijatele mõeldud tooted, mänguasjad) ja turujärelevalve valdkondades. MKM´ile eelnes Kristelil veel põnev töökogemus Kiirguskeskuses, kus tema ülesanneteks olid samuti valdkonna (kiirguskaitse ja -ohutus) õigusaktide eelnõude (sh rahvusvaheliste lepingutega ühinemise ja ELi õiguse harmoneerimise) ettevalmistamine, teabematerjalide koostamine ja toimetamine, kaastöötajate õigusalane nõustamine ning ELi nõukogu töögrupis osalemine.

Kristelil on magistrikraad õigusteaduses, samuti kõrgharidus halduskorralduse erialal ning lõpetamisel on magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Keeled: eesti, inglise

kristel.koiv@pwc.com

Kristel Kõiv on PwC Legal Eesti pangandus- ja finantsõiguse valdkonna jurist. Kristel on finantssektoriga seotud olnud aastast 2011. Enne PwC Legaliga liitumist töötas ta Luminoris ja selle eelkäija Nordea ridades, kus tema vastutusalas olid fondivalitseja tegevusega seotud juriidilised ülesanded: nõustamine, erinevate dokumentide (sh sise-eeskirjad, lepingud, toote tingimused) koostamine/ülevaatamine, suhtlemine Finantsinspektsiooni ja sise- ja välisaudiitoritega, samuti juhatuse toetamine operatsiooniriskide haldamisel ning vastavuskontrolli funktsiooniga seotud ülesannete täitmine, sh regulaarsete aruannete esitamine juhatusele ja nõukogule.

Aastatel 20032011 töötas Kristel aga avalikus sektoris ning sellest viimased neli aastat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) siseturuosakonna kvaliteedi taristu talituses, kus osales poliitikakujundamises ja õigusloomes peamiselt tooteohutuse (üldine tooteohutus, tarbijatele mõeldud tooted, mänguasjad) ja turujärelevalve valdkondades. MKM´ile eelnes Kristelil veel põnev töökogemus Kiirguskeskuses, kus tema ülesanneteks olid samuti valdkonna (kiirguskaitse ja -ohutus) õigusaktide eelnõude (sh rahvusvaheliste lepingutega ühinemise ja ELi õiguse harmoneerimise) ettevalmistamine, teabematerjalide koostamine ja toimetamine, kaastöötajate õigusalane nõustamine ning ELi nõukogu töögrupis osalemine.

Kristelil on magistrikraad õigusteaduses, samuti kõrgharidus halduskorralduse erialal ning lõpetamisel on magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

 

Keeled: eesti, inglise

kristel.koiv@pwc.com

Kristel Kõiv on PwC Legal Eesti pangandus- ja finantsõiguse valdkonna jurist. Kristel on finantssektoriga seotud olnud aastast 2011. Enne PwC Legaliga liitumist töötas ta Luminoris ja selle eelkäija Nordea ridades, kus tema vastutusalas olid fondivalitseja tegevusega seotud juriidilised ülesanded: nõustamine, erinevate dokumentide (sh sise-eeskirjad, lepingud, toote tingimused) koostamine/ülevaatamine, suhtlemine Finantsinspektsiooni ja sise- ja välisaudiitoritega, samuti juhatuse toetamine operatsiooniriskide haldamisel ning vastavuskontrolli funktsiooniga seotud ülesannete täitmine, sh regulaarsete aruannete esitamine juhatusele ja nõukogule.

Aastatel 20032011 töötas Kristel aga avalikus sektoris ning sellest viimased neli aastat Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) siseturuosakonna kvaliteedi taristu talituses, kus osales poliitikakujundamises ja õigusloomes peamiselt tooteohutuse (üldine tooteohutus, tarbijatele mõeldud tooted, mänguasjad) ja turujärelevalve valdkondades. MKM´ile eelnes Kristelil veel põnev töökogemus Kiirguskeskuses, kus tema ülesanneteks olid samuti valdkonna (kiirguskaitse ja -ohutus) õigusaktide eelnõude (sh rahvusvaheliste lepingutega ühinemise ja ELi õiguse harmoneerimise) ettevalmistamine, teabematerjalide koostamine ja toimetamine, kaastöötajate õigusalane nõustamine ning ELi nõukogu töögrupis osalemine.

Kristelil on magistrikraad õigusteaduses, samuti kõrgharidus halduskorralduse erialal ning lõpetamisel on magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

 

Keeled: eesti, inglise


Võta meiega ühendust

PwC Legal Eesti

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ

Tel: +372 6141 858

Follow us