Mari Kelve-Liivsoo

.

Jurist

M: +372 53 410 942

Mari Kelve-Liivsoo on kohtuvaidluste ja riigihangete meeskonna jurist. Tal on magistrikraad õigusteaduses. Oma magistritöös uuris Mari tüüptingimuste regulatsiooni kohaldamise spetsiifikat hankelepingutele. Õigusõpingute ajal esindas ta Tartu Ülikooli edukalt European Law Moot Court harjutuskohtuvõistlusel, mille käigus omandas põhjalikud teadmised riigiabist. Mari on end täiendanud äriühingute sotsiaalse vastutustunde alal ning läbinud Salzburgi võrdleva eraõiguse suvekooli. Magistrandina oli Mari Tartu Ülikoolis õppeassistent ning on ülikooliga seotud ka praegu, aidates ellu viia Jean Monnet’ õppetooli projekti UproEU („Engaging young talent to promote comprehensive understanding of EU law“).

Lisaks õigusharidusele on Mari Tartu Ülikoolist saanud lingvistihariduse: ta on inglise filoloog, kel on magistrikraad konverentsitõlkes ja kirjalikus tõlkes. Maril on pikaajaline rahvusvahelise töö kogemus: alates 2004. aastast töötab ta konverentsitõlgina EL institutsioonide juures, sh Euroopa Kohtus. Eestis on ta prantsuse keele – eesti keele vandetõlk.

Keeled: eesti, inglise, prantsuse, soome


Võta meiega ühendust

PwC Legal Eesti

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ

Tel: +372 6141 858

Follow us