Erki Fels

.

Vandeadvokaat
Riigihangete valdkonna juht

M: +372 5349 3777
erki.fels@pwc.com

Vandeadvokaat Erki Fels on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste. Enne advokaadiks saamist töötas ta Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumis.

Erki Fels on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes.

Tänu praktilistele kogemustele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on koostanud Rahandusministeeriumile analüüsi keskmise palga tingimustest. Ta on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Keeled: eesti, inglise

 

 • Riigihanked
 • Halduskohtumenetlus
 • Tsiviilkohtumenetlus
 • Digitaaljulgeoleku ettevõtte Gemalto AG esindamine Politsei- ja Piirivalveameti korraldatud ID-kaardi erandhankes
 • Geneerilise ravimi tootja edukas esindamine originaalravimi müügiloa hoidja kaebuste menetlemisel
 • Eesti Raudtee esindamine Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise hankevaidluses. Tegemist kõige suurema raudteetaristu renoveerimise projektiga Eestis. Hankelepingu maksumus 15.6 miljonit eurot
 • Keskkonnaministeeriumi nõustamine Purtse/Kohtla jõe reostuse likvideerimise hanke läbiviimisel. Ainulaadse projekti raames puhastati 13 km jõge ja 14 ha suurune fenoolisoo
 • Kaitseväe esindamine ajateenijate sõidukijuhtide koolituse raamhankes. Vaidluse tegi erakordseks vaidlustajate arv: 5 sõidukoolituse pakkujat. Vaidluse sisuks oli hindamise kriteeriumidega manipuleerimise lubatavus ja EL direktiivi otsekohaldumine
 • Tartu linna esindamine Eesti suurimas bussiliiniveo hankes, millega Tartu tagas 10 aastaks avaliku liiniveo uute keskkonnasäästlike gaasibussidega. Hankelepingu maksumus 66 miljonit eurot
 • OÜ Arstlik Perenõuandla esindamine perearsti nõuandetelefoni 1220 teenuse hanke tingimustega seotud vaidluses
 • Reklaami- ja meediaagentuuri Tank OÜ ja Osaühing Initiative esindamine vaidluses Optimist Creative OÜ ja Dentsu Aegis Network Estonia AS-ga. Vaidlus tekkis EAS-i reklaamteenuse hankes ja puudutas pakkujate hinnakujundust
 • Eesti Raudtee esindamine raudtee ülesõitude moderniseerimise hankevaidluses
 • Eesti Raudtee esindamine Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee kapitaalremondi hankevaidluses
 • Innopolis Insenerid OÜ kaebus vaidlustusmenetluses tekkinud menetluskulude väljamõistmiseks. Tegemist on VAKO praktikat muutva lahendiga. VAKO on varasemalt jätnud menetluskulude taotluse läbi vaatamata, kui hankija tunnistab vaidlustusmenetluse kestel oma otsuse ise kehtetuks
 • OÜ Kodara Kinnisvara esindamine Pärnu linna väljastatud ehitusloa õiguspärasuse vaidluses kuni Riigikohtu otsuseni
 • Projekteerijate esindamine puidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu konsultandi, planeeringu mõjude hindamise ja uuringute teenuse tellimise hankevaidluses
 • Hiiumaa valla esindamine maakonna bussiliiniveo 2019–2021 vaidluses
 • AS EG Ehitus ja UAB „ALVORA“ esindamine Elering AS-ga peetud Karksi maagaasi mõõtejaama ja Lilli liinikraanisõlme projekteerimis- ja ehitustööde vaidluses
 • Maailma juhtiva plokiahela tehnoloogial põhinevat küberturve lahendusi pakkuva ettevõtja Guardtime edukas esindamine konkurendi poolt algatatud hankevaidluses seoses NATO küberturvalisuse tagamisega seotud projektiga
   

Võta meiega ühendust

PwC Legal Eesti

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ, PwC Estonia

Tel: +372 6141 858

Leia meid ka sotsiaalmeediast