Skip to content Skip to footer
Search

Viljar Kähari

PwC Legal Viljar Kähari

PwC Legal Eesti juhtivpartner
Panganduse ja finantseerimise valdkonna juht

M: +372 508 4777
viljar.kahari@pwc.com

Vandeadvokaat Viljar Kähari juhib PwC Legal Eesti pangandus- ja finantsnõustamise valdkonda. Viljar on alates aastast 1999 praktiseerinud pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas, lisaks on ta tegelenud maksejõuetusmenetluste ja ettevõtete restruktureerimisega ning esindanud kliente kohtuvaidlustes.

Viljar nõustab era- ja avaliku sektori kliente, sealhulgas rahvusvahelisi kommerts- ja investeerimispankasid, fonde, fondivalitsejaid, laenuandjaid ja laenuvõtjaid erinevates äri- ja finantseerimistehingutes ning kinnisvaratehingutes.

Viljar alustas erialast karjääri 1999 aastal, asudes tööle SEB panga riskikapitali osakonna juristina. 2006 aastal alustas Viljar tööd advokaadibüroo SORAINEN pangandus- ja finantsõiguse osakonnas, kus ta nõustas arvukalt keerulisi ning kõrge väärtusega finantseerimistehinguid, mis hõlmasid tagatisstruktuuride loomist ning õiguste sundtäitmist erinevate varade suhtes. Viljar oli samuti kaasatud mitmesse komplitseeritud ja suuremahulisse projektifinantseerimise tehingusse.

Viljar on nõustanud kliente krediidiasutuste ja filiaalide, fondivalitsejate, pensionifondide ning muude reguleeritud turuosaliste asutamisel, tegevusloa saamisel ning sisemiste protseduurireeglite koostamisel.

Aastast 2009 kuni PwC-ga liitumiseni juhtis Viljar Nordea panga krediidijärelevalve osakonda. Tema meeskond nõustas panka keerulistes restruktureerimise ja võlgade sissenõudmise tehingutes läbi erinevate menetluste. Viljar juhtis ka mitmeid panga investeerimis- ja kinnisvarahaldusettevõtteid.

Viljar on kirjutanud artikleid ning andnud loenguid ja koolitusi panganduse, restruktureerimise ja maksejõuetuse teemadel.

Keeled: eesti, inglise

 • Finants- ja investeerimisteenuste regulatsioon
 • Finants- ja investeerimistehingud
 • Vastavuskontroll ja siseaudit
 • Fondid ja investeeringud
 • Restruktureerimine ja maksejõuetusmenetlused
 • Kapitaliturud, erakapital ja ühisrahastus
 • Investeerimisstruktuurid ja fondid
 • Sisejuhtimine ja riskide juhtimine
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
 • Kaubanduse finantseerimine, faktooring ja liising
 • Järelevalvemenetlused
 • FinTech, RegTech, SupTech

Võta meiega ühendust

PwC Legal Eesti

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ

Tel: +372 6141 858

Leia meid ka sotsiaalmeediast