Skip to content Skip to footer
Search

Andmekaitse

PwC Legali andmekaitse valdkonna advokaatidel on ekspertteadmised privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse valdkonnas. Meie meeskonnal on kogemus erinevate Eesti ja välismaiste ettevõtjate nõustamisel. Muuhulgas oleme nõustanud ettevõtjaid, kes tegutsevad finants-, kindlustus-, hotellindus-, tööjõurendi-, tervishoiu-, infotehnoloogia-, krüpto- ja kaubandusvaldkonnas.

Töötades koos PwC võrgustiku parimate äri-, juhtimis-, riskijuhtimis- ja IT-konsultantide, maksuekspertide ja tehingunõustajatega, on meie meeskonnal võimalik välja töötada äriliselt toimivaid ja innovaatilisi lahendusi. Olles osa globaalsest võrgustikust, saame ellu viia ka kõige keerukamaid projekte, kasutades lisaks enda kompetentsile ära ka teistes riikides asuvate PwC võrgustikku kuuluvate õigusnõustajate pädevust. Selliselt on ka rahvusvahelistel ettevõtjatel võimalik saada meie juurest tervikteenust, mis võimaldab viia oma tegevuse kooskõlla andmekaitseõigusest tulenevate nõuetega lisaks Eestile ka tegevuskohtades, mis asuvad väljaspool Eestit.


Pakume oma klientidele muuhulgas järgmisi teenuseid:

  • nõustame kliente igapäevastes isikuandmete kaitset puudutavates õiguslikes küsimustes, sh nõustame näiteks isikuandmete piiriülest edastamist ja otseturustust puudutavates küsimustes ning aitame vajadusel isikuandmete töötlemise õigusliku aluse ja isikuandmete säilitustähtaega määratlemisel;

  • teostame vastavusanalüüse, mille käigus hindame ettevõtja tegevuse vastavust andmekaitseõigusest tulenevatele nõuetele (sh tegevuse vastavust EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele) ja koostame analüüsi tulemustest lähtudes ettevõtjale tegevuskava oma tegevuse õiguspäraseks muutmiseks;

  • koostame isikuandmete kaitse seisukohalt vajalikke dokumente, sh privaatsusteateid, küpsiste teavitusi, nõusolekuid, andmetöötluslepinguid, sisemisi protseduurireegleid;

  • aitame koostada isikuandmete töötlemistoimingute registreid, mille pidamine on isikuandmete kaitse üldmääruses kohaselt kohustuslik;

  • teostame andmekaitsealaseid mõjuhinnanguid;

  • koostame õiguslikke analüüse;

  • pakume andmekaitsealaseid koolitusi erinevatele sihtgruppidele, sh koolitusi ettevõtte personalile lähtudes konkreetse ettevõtte spetsiifikast ja tegevusvaldkonnast;

  • nõustame andmekaitsespetsialiste nende vastutusalasse kuuluvates isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes;

  • esindame ja nõustame kliente andmekaitseõigust puudutavates järelevalve- ja kohtumenetlustes.


Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Võta meiega ühendust

PwC Legal Eesti

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ, PwC Estonia

Tel: +372 6141 858

Leia meid ka sotsiaalmeediast