Finantstehingud

Mille poolest on PwC Legal eriline?

Meie meeskonna moodustavad rohkem kui 4000 õigusnõustajat, kes töötavad globaalses advokaadibüroode võrgustikus enam kui 100 riigis. Tänu meie unikaalsetele teadmistele rahvusvahelisel tasandil olevatest headest tavadest suudame Teile pakkuda parimaid innovaatilisi lahendusi ning nõustada ka kõige keerukamate piiriüleste tehingute läbiviimist.

Meie ainulaadne suhe õigus- ja maksunõustajate, ärinõustajate ning teiste PwC globaalse võrgustiku kaudu tegutsevate teenusepakkujatega – 152 riigis tegutseb pea 328 000 nõustajat – võimaldab meil Teie murega tegeleda laiahaardeliselt ja mitmekülgselt. Teeme tihedat koostööd ärinõustajate, M&A meeskondade, maksu-, erakapitali- ja korporatiivekspertidega, mis võimaldab meil Teile pakkuda täielikult integreeritud ja maksusoodsaid lahendusi ning nõustada Teid kõigis finantsteenuste regulatsioone puudutavates küsimustes, sealhulgas kapitali väärtpaberitesse paigutamist, finantsturge ja FinTech/RegTech’i puudutavates teemades.

Meie meeskond koosneb kogenud advokaatidest ja juristidest, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja järgivad kõrgemaid kutse- ja eetikastandardeid.

PwC pangandus- ja finantsvaldkonna ligi 30 liikmest koosnevasse meeskonda kuuluvad nii pangandus- ja finantsvaldkonna advokaadid kui ka äri- ja maksunõustajad. Oleme Eesti suurim ja kogenuim pangandus- ja ärinõustamisteenuste osutaja, pakkudes lahendusi muuhulgas sellistes valdkondades nagu finantsalased regulatsioonid ja nende järgimine, riskijuhtimine, ärijuhtimine, loamenetlused, tehingute finantseerimine, õigus- ja maksundusalased hoolsuskohustused (ingl legal and tax due diligence), juhtimisalased konsultatsioonid, ümberkujundamine, jne.

 

Meie meeskonnaliikmed osalevad regulaarselt erinevates töögruppides, mis katavad väga erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas:

 • regulatsioonide järgimine finantsteenuste kontekstis; 
 • riskid; 
 • rahapesu tõkestamine. 

Meie meeskonna liikmetel on tänu igapäevasele praktilisele tööle, järjepidevale koolitusprogrammides osalemisele ning parimatele rahvusvahelistele teadmistele vajalikud otsekontaktid mis tahes piiriülese tehingu realiseerimiseks.

 

Millised on Teie probleemid?

Üha keerulisemaks muutuvas keskkonnas võib Teil tekkida küsimusi muuhulgas seoses järgmiste valdkondadega:

 • kättesaadavate finantseerimislahenduste tuvastamine ja mõistmine,
 • kõige tõhusamate võimalustega projektide hindamine ja struktureerimine,
 • sobivate vastaspooltega sõlmitavate finantstehingute üle läbirääkimine ja nende dokumenteerimine,
 •  tagatispakettide struktureerimine ja paika panemine.

Laiaulatuslikud ärialased kogemused võimaldavad meil aidata Teil seljatada kõik eespool nimetatud probleemid, kombineerides enda teadmisi kohaliku turu kohta ainulaadse piiriülese võimekusega.

 

Teenused

Finantstehingute osas pakume valdkonda terviklikult katvat õigusabiteenust, mis hõlmab järgmisi teemasid:

 • kommertslaenud;
 • sündikaatfinantseering;
 • kinnisvara finantseering;
 • projektifinantseering;
 • allutatud finantseering;
 • struktureeritud finantseering (sealhulgas kapitali väärtpaberitesse paigutamine ja aktivatega tagatud laen);
 • spetsialiseeritud finantseering (sealhulgas faktooring, tagurpidi faktooring, liising);
 • laenuportfelli üleandmine;
 • riigi rahandus;
 • tagatispakettide struktureerimine;
 • tagatise haldamise teenus;
 • tagatisagendi teenus;
 • restruktureerimised;
 • M&A ja tehingutealane nõustamine;
 • kaubanduse finantseering (nt akreditiivid, pangagarantiid, vekslid, dokumentaalinkasso, kaubanduskrediidi kindlustus, Forward Flow liising, faktooring, tagurpidi faktoorinag ja muud tarneahela finantseerimislahendused);
 • riigisiseste ja piiriüleste laenude, väärtpaberite ja garantiidega tehtavad läbirääkimised ja toimingud.

Kontaktisikud

Kirill Ležeiko

Vandedvokaat / Panganduse ja finantsvaldkonna juht, PwC Legal

+372 502 0240

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast