Skip to content Skip to footer
Search

Finantstehingud

Mille poolest on PwC Legal eriline?

Meie meeskonna moodustavad rohkem kui 4000 õiguseksperti, kes töötavad globaalses advokaadibüroode võrgustikus enam kui 100 riigis. Tänu meie unikaalsetele teadmistele rahvusvahelisel tasandil suudame pakkuda parimaid innovaatilisi lahendusi ning sõlmida ka kõige keerukamaid piiriüleseid tehinguid.

Meie ainulaadne koostöö õigus- ja maksuekspertide, ärinõustajate ning teiste PwC globaalse võrgustiku kaudu tegutsevate teenusepakkujatega – 157 riigis tegutseb enam kui 276 000 eksperti – võimaldab meil Teie murega tegeleda laiahaardeliselt ja mitmekülgselt. Teeme tihedat koostööd ärinõustajate, M&A meeskondade, maksu-, erakapitali- ja korporatiivekspertidega, misläbi saame pakkuda täielikult integreeritud ja maksusäästlikke lahendusi ning nõustada Teid kõigis finantsteenuste regulatsioone, kapitali väärtpaberitesse paigutamist, finantsturge ja FinTech/RegTech’i puudutavates teemades.

Meie õigusvaldkonna meeskond, kes teeb PwC võrgustiku kaudu koostööd nõustamis-, konsultatsiooni-, maksu-, tehingu-, ja personaliteenuste valdkonna juhtivate ekspertidega, aitab Teil võtta kasutusele uuenduslikke ja majanduslikult otstarbekaid lahendusi ning viia ellu kõige keerukamaid projekte.

Meie meeskond koosneb kogenud advokaatidest, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja järgivad kõrgemaid kutse- ja eetikastandardeid.

 

PwC pangandus- ja finantsvaldkonna ligi 30 liikmest koosnevasse meeskonda kuuluvad nii pangandus- ja finantsvaldkonna advokaadid kui ka äri- ja maksunõustajad. Oleme Eesti suurim ja kogenuim pangandus- ja ärinõustamisteenuste osutaja, pakkudes lahendusi muuhulgas sellistes valdkondades nagu finantsalased regulatsioonid ja nende järgimine, riskijuhtimine, ärijuhtimine, litsentsimine, tehingute finantseerimine, õigus- ja maksundusalased hoolsuskohustused (due diligence), juhtimisalased konsultatsioonid, ümberkujundamine ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

 

Meie meeskonnaliikmed osalevad regulaarselt erinevates töögruppides, mis katavad väga erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas:

 • finantsteenused; 
 • regulatsioonide järgimine; 
 • riskid; 
 • rahapesu tõkestamine. 

Meie meeskonna liikmetel on tänu igapäevasele praktilisele tööle, järjepidevale koolitusprogrammides osalemisele ning parimatele rahvusvahelistele teadmistele vajalikud otsekontaktid mis tahes piiriülese tehingu realiseerimiseks.

 

Millised on Teie probleemid?

Üha keerulisemaks muutuvas keskkonnas võib Teil tekkida küsimusi muuhulgas seoses järgmiste valdkondadega:

 • kättesaadavate finantseerimislahenduste tuvastamine ja mõistmine,
 • kõige tõhusamate võimalustega projektide hindamine ja struktureerimine,
 • sobivate vastaspooltega sõlmitavate finantstehingute üle läbirääkimine ja nende dokumenteerimine,
 • stabiilsete pandi- ja tagatispakettide kehtestamine.

Laiaulatuslikud ärialased kogemused võimaldavad meil aidata Teil seljatada kõik eespool nimetatud probleemid, kombineerides enda teadmisi kohaliku turu kohta ainulaadse piiriülese võimekusega.

 

Teenused

Finantstehingute osas pakume valdkonda terviklikult katvat õigusabiteenust, mis hõlmab järgmisi teemasid:

 • kommertslaenud
 • sündikaatfinantseering
 • kinnisvara finantseering
 • projektifinantseering
 • allutatud finantseering
 • struktureeritud finantseering (sealhulgas kapitali väärtpaberitesse paigutamine ja aktivatega tagatud laen)
 • spetsialiseeritud finantseering (sealhulgas faktooring, maksekohustuste ost, liisimine)
 • laenuportfelli üleandmine
 • riigi rahandus
 • tagatise struktuurid
 • tagatise haldamise teenus
 • restruktureerimisplaanid, restruktureerimised, võlgniku käsutusõigusega finantseeringud ning pankrotijärgsed finantseeringud
 • M&A ja tehingutealane nõustamine
 • kaubanduse finantseering (nt akreditiivid, pangagarantiid, vekslid, dokumentaalinkasso, kaubanduskrediidi kindlustus, forward flow laenud, faktooring, tarneahela finantseerimine, jms)
 • riigisiseste ja piiriüleste laenude, väärtpaberite ja garantiidega tehtavad läbirääkimised ja toimingud

Kontaktisikud

Kirill Ležeiko

Advokaat / Finantstehingute ja kapitaliturgude valdkonna juht, PwC Legal

+372 502 0240

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast