Skip to content Skip to footer
Search

Finantsturud

Mille poolest on PwC Legal eriline?

Meie meeskonna moodustavad rohkem kui 4000 õiguseksperti, kes töötavad globaalses advokaadibüroode võrgustikus enam kui 100 riigis. Tänu meie unikaalsetele teadmistele rahvusvahelisel tasandil olevatest headest tavadest suudame Teile pakkuda parimaid innovaatilisi lahendusi ning sõlmida ka kõige keerukamaid piiriüleseid tehinguid.

Meie ainulaadne suhe õigus- ja maksuekspertide, ärinõustajate ning teiste PwC globaalse võrgustiku kaudu tegutsevate teenusepakkujatega – 157 riigis tegutseb enam kui 276 000 eksperti – võimaldab meil Teie murega tegeleda laiahaardeliselt ja mitmekülgselt. Teeme tihedat koostööd ärinõustajate, M&A meeskondade, maksu-, erakapitali- ja korporatiivekspertidega, mis võimaldab meil Teile pakkuda täielikult integreeritud ja maksusoodsaid lahendusi ning nõustada Teid kõigis finantsteenuste regulatsioone, kapitali väärtpaberitesse paigutamist, finantsturge ja FinTech/RegTech’i puudutavates teemades.

Meie õigusvaldkonna meeskond, kes teeb PwC võrgu kaudu koostööd nõustamis-, konsultantsiooni-, maksu-, tehingu-, ja personaliteenuste valdkonna juhtivate ekspertidega, aitab Teil võtta kasutusele uuenduslikke ja majanduslikult otstarbekaid lahendusi ning viia ellu ka kõige keerukamaid projekte.

Meie meeskond koosneb kogenud advokaatidest, kes on sotsiaalselt vastutustundlikud ja järgivad kõrgemaid kutse- ja eetikastandardeid.

 

PwC pangandus- ja finantsvaldkonna ligikaudu 30 liikmest koosnev meeskond on unikaalne multidistsiplinaarne üksus, kuhu kuuluvad pangandus- ja finantsvaldkonna advokaadid ning äri- ja maksundusnõustajad. Oleme Eesti suurim ja kogenuim pangandus- ja ärinõustamisteenuste osutaja, pakkudes lahendusi muuhulgas sellistes valdkondades nagu finantsalased regulatsioonid ja nende järgimine, riskijuhtimine, ärijuhtimine, litsentsimine, tehingute finantseerimine, õigus- ja maksundusalased hoolsuskohustused (due diligence), juhtimisalased konsultatsioonid, ümberkujundamine ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine.

 

Meie meeskonnaliikmed osalevad regulaarselt erinevates töögruppides, mis katavad väga erinevaid tegevusvaldkondi, sealhulgas:

 • finantsteenused; 
 • regulatsioonide järgimine; 
 • riskid; 
 • rahapesu tõkestamine. 

Meie meeskonna liikmetel on tänu igapäevasele praktilisele tööle, järjepidevale kooolitusprogrammides osalemisele ning parimatele rahvusvahelistele teadmistele vajalikud otsekontaktid mis tahes piiriülese tehingu realiseerimiseks.

 

Mida me pakume?

Meie finantsturgude alane praktika hõlmab laia valikut finantsturgude tooteid ning meil on kogemustega eksperdid järgmistes valdkondades:

 • kapitaliturud; 
 • börsiväliselt ja börsil kaubeldavad tuletisinstrumendid; 
 • keskse vastaspoole kliiring; 
 • Forex ja rahaturu instrumendid. 

Oleme üks väheseid Eestis tegutsevaid teenusepakkujaid, kes suudab anda Eesti, EL-i liikmesriikide, Ühendkuningriigi (Brexiti järgselt) ja Šveitsi õigust puudutavat integreeritud õigusnõu.

Nõustame panku ja teisi finantseerimisasutusi, juriidilisi isikuid, kindlustusandjaid, varahaldureid, finantsinstrumentide vahetusturge, keskdepositooriume, kliiringukodasid ning ka avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid kõikides finantsturu õigust puudutavates küsimustes.

 

Täpsemalt hõlmavad meie teenused järgmisi tehinguid puudutavat nõustamist:
 • Kapitaliturud

Aktsiate ja võlakirjade emissioonid ja programmid põhiturgudel

 • Esmased avalikud pakkumised (IPOd)
 • Võlakirjaemissioonid
 • Võlakirjade emiteerimis-programmid (nt keskmise tähtajaga laenuprogrammid

Näita rohkem

Noteerimine reguleeritud turgudel ja mitmepoolsetes kauplemissüsteemides

 • Nasdaq Balti börsid Tallinnas, Riias ja Vilniuses 
 • Nasdaq First North

Näita rohkem

Kauplemine EL-i reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides ja organiseeritud kauplemissüsteemides

 • Reeglid ja kauplemiseeskirjad
 • Kliirimine
 • Arveldamine

Näita rohkem

Kapitaliturgudega seotud regulatiivsed küsimused

 • Investorite kaitse
 • Kauplemine ja kauplemiskohad
 • Andmeedastus
 • Toodetesse sekkumine
 • Läbipaistvuse kindlaksmääramine
 • EL-is väärtpaberite emiteerijate esitatav finantsteave
 • EL-i prospektide avaldamise kord 
 • Perioodiliselt ja jooksvalt reguleeritud teabe avaldamine 
 • Börsil noteeritud äriühingute juhtimine
 • EL-i reguleeritavatel turgudel tegutsevatele emiteerijatele mõeldud ühtne elektrooniline iga-aastase finantsaruandluse formaat

Näita rohkem

 • Tuletisinstrumendid

Kauba tuletisinstrumendid

Näita rohkem

Tuletisinstrumentide börsivälised tehingud (nt tähtpäevatehingud, optsioonid, vahetustehingud, hinnavahelepingud ehk CFDd)

Näita rohkem

Börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide lepingud (nt futuurid, optsioonid)

Näita rohkem

Tuletisinstrumentidega seotud regulatiivsed küsimused

Tuletisinstrumentidega seotud regulatiivsed küsimused (nt EMIR, lühikeseks müümist puudutavad määrused, MiFID II / MiFIR, jms)

 • Tuletisinstrumentide lepingutele kohalduv aruandekohustus
 • Nõuded kauplemisteabe-hoidlatele
 • Börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimiskohustus
 • Riskivähendamise tehnikad kliirimata börsiväliste tuletisinstrumentide jaoks
 • Nõuded seoses lühikeseks müümisega
 • MiFID II / MiFIR kehtestatud kauba tuletisinstrumentide kord

Näita rohkem

 • Forex instrumendid

Välisvaluuta hetketehingud

Näita rohkem

Tuletisinstrumendid

 • Börsivälised instrumendid
 • Börsil kaubeldavad instrumendid

Näita rohkem

 • Rahaturu instrumendid

Kommertspaber

 • Emiteerimine
 • Programmid

Näita rohkem

Tagasiostulepingud

Nt ülemaailmne tagasiostu raamleping Global Master Repurchase Agreement (GMRA)

Näita rohkem


Kontakt

Kirill Ležeiko

Advokaat / Finantstehingute ja kapitaliturgude valdkonna juht, PwC Legal

+372 502 0240

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast