Kohtuvaidlused

PwC Legalis on üks suuremaid kohtuvaidluste meeskondi Eestis. Koos PwC audiitorite, ärinõustamise ekspertide ja maksunõustajatega moodustame unikaalseima kompetentsikeskuse ka kõige keerulisemate vaidluste lahendamiseks. Meie aastatepikkune kogemus katab kõiki vaidluste lahendamise valdkondi ja vorme. Aitame kliente nii kohtuvaidlustes, vahekohtumenetlustes kui ka kohtuvälistes menetlustes ning komplekteerime vastavalt kliendi kaasusele täpselt sellise meeskonna, kes tunneb süvitsi kliendi valdkonda ning on praktik just vastavas vaidluse liigis.

Mis teeb meid eriliseks?

Riigihangete vaidluste turuliider

Meil on Eesti suurim riigihangete vaidlustele spetsialiseeruv meeskond ning igal aastal on meie töölaual lahendamiseks ligi 30 valdkonna kaasust. Meie advokaadid on valdkonna tunnustatud eksperdid, kes on viinud läbi palju erialaseid loenguid ja on kaasa löönud ka riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamisel.


Majanduskuritegude eri

Oleme Eesti juhtiv advokaadibüroo majanduskuritegusid puudutavate vaidluste valdkonnas. Meie partner Indrek Leppiku eestvedamisel oleme osalenud mitmetes mastaapsetes vaidlustes, sh nn Savisaare protsessis ja VEB Fondi kaasuses. Indrek Kukk on esindanud kannatanuid nõuete esitamisel Eesti suurimas investeerimiskelmuse protsessis.  Omame kogemust ja võimekust klientide huvide kaitsmisel ka kõige keerukamates piiriülestes vaidlustes, vajadusel saame selleks kaasata teisi PwC võrgustiku advokaadibüroosid.


Maksuvaidluste eri

Meie maksuvaldkonnas tegutseb Eesti suurim ja enam kui 10-liikmeline meeskond, mis on komplekteeritud laialdaste kogemustega kohtuadvokaatidest, valdkonna õigusnõustajatest ja maksuekspertidest. Meil on enam kui 25 aastat kogemust väga keerukate (sh põhiseaduspärasuse küsimused) Eesti ja piiriüleste maksuvaidluste lahendamisel nii kohtueelselt kui ka kohtumenetlustes. Töötame koos teiste PwC võrgustiku ettevõtetega ning koostöös maailma absoluutsete tippudega.


Kinnisvara ja ehitusvaidluste eri

Meil on tugev spetsialiseeritus ehitus-, kinnisvara- ja planeeringuid puudutavates vaidlustes. Oleme esindanud kliente mitmes keerulises valdkonna vaidluses, sh Reidi tee ehitusvaidlus, Tartu linna esindamine Est-For Investi puidurafineerimistehase planeeringu vaidluses ja mitmes tuuleparkide rajamist puudutavates vaidluses.


IT-vaidluste eri

Saame auga märkida, et meil on Eesti üks suuremaid IT valdkonna meeskondi, kel on partner Priit Lätt´i eestvedamisel olnud võimalus esindada klienti Eesti esimeses bitcoini-vaidluses, Eesti suurimas IT-hanke vaidluses ning ka Eesti ID-kaardi turvariske puudutavates erakorralistes ja mastaapsetes vaidlustes.


Restruktureerimiste eri

Nõustame paljusid rahvusvahelisi kontserne keeruliste restruktureerimiste läbiviimisel, sh ka restruktureerimisega seotud vaidluste lahendamisel. Tulenevalt PwC Legali unikaalsest positsioonist – meie võrgustikus töötab enam kui 3500 juristi 95 riigis – suudame kokku panna restruktureerimisplaane ja struktuure ka mastaapsetele rahvusvahelistele ettevõtetele ja organisatsioonidele ning aidata vaidluste korral.


Töövaidluste eri

Ühena vähestest täisteenust pakkuvatest advokaadibüroodest oleme välja arendanud ka eraldi töövaidlustele spetsialiseerunud ekspertrühma, kelle kaasuste seas on nii tööjõu rendiga tegelevate rahvusvaheliste ettevõtete vaidlusi, aga ka kompleksseid vaidlusi, mis käsitlevad motivatsioonipakette, konkurentsikeelde, töötervishoidu, andmekaitset jpm.


Tugev kompetents haldus- ja konstitutsiooniõiguses

Esindame kliente, sh riigiasutusi ja kohalikke omavalitsusi haldusõiguslikes vaidlustes, sh regulatiivsetes küsimustes. Eraõiguslikele klientidele aitame leida suhtluses riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega soovitud tulemuse. PwC Legal advokaatidel on märkimisväärne kogemus klientide esindamisel halduskohtumenetluses, sh mitmetes pretsedenti loovates vaidlustes riigiabi, riigivastutust, riigivara võõrandamist ning vara sundvõõrandamist puudutavates vaidlustes. Meie vaidluste meeskonnal on läbi aastate olnud võimalus osaleda kokku kuues põhiseaduslikkuse vaidluses, millest kaalukamad on nn tühja kasseti tasu vaidlus ja kaubamärgivaidluste õigusabikulude piirmäära vaidlus. Vaidluste ärahoidmiseks ja ennetamiseks koostame kliendi huvides õigusarvamusi ja ettepanekuid regulatiivse keskkonna muutmiseks ja täiendamiseks ning osaleme erinevate erialaorganisatsioonide töögruppide töös.


Tugev kompetents vahekohtumenetlustes

Mitmed meie advokaadid osalevad regulaarselt vahekohtute töös ning aitavad kliente keerulistes rahvusvaheliste arbitraažiasjade lahendamisel. Samuti nõustame ja esindame kliente kohtutes seoses vahekohtu lahendite vaidlustamise, tunnustamise ja täitmisega erinevates riikides.


Meeskond

Indrek Leppik

Partner / Vaidluste lahendamise valdkonna juht, PwC Legal

+372 5621 0872

E-post

Priit Lätt

Partner / Intellektuaalomandi ja IT, maksuvaidluste ning riigihangete valdkonna juht, PwC Legal

+372 511 9628

E-post

Indrek Kukk

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 520 6097

E-post

Erko-Andreas Roosik

Advokaat, PwC Legal

+372 5342 8581

E-post

Erki Fels

Vandeadvokaat, PwC Legal

+372 5349 3777

E-post

Jana Tudelep

Advokaat, PwC Legal

+372 5386 6645

E-post

Karin Marosov

Nõunik / Vandeadvokaat / Kinnisvara- ja kaubandusõiguse valdkonna juht, PwC Legal

+372 518 9852

E-post

Indrek Ergma

Nõunik / Vandeadvokaat / Ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht, PwC Legal

+372 529 4580

E-post

Maris Alt

Advokaat, PwC Legal

+372 509 8203

E-post

Follow us