Restruktureerimine ja saneerimine

Finantsraskustesse sattunud ettevõtete puhul on peamiste võlausaldajatega läbirääkimisi pidades oluline mõista võimalikke tuleviku stsenaariumeid. Samuti võib ettevõttel sellises olukorras tekkida vajadus restruktureerimis-plaani koostamiseks ning saada nõu parima kapitalistrukuuri saavutamiseks.

PwC saab Teid aidata järgmistes valdkondades:

Refinantseerimine
 • Olemasoleva kapitalistruktuuri hindamine, sealhulgas laenukovenantide ning tagatiste ülevaatus.
 • Nõustamine läbirääkimistel finantseerijatega parimate finantseerimistingimuste saamiseks.

Restruktureerimine
 • Restruktureerimise strateegia ettevalmistamine ning elluviimine. 
 • Äriplaani ning tulevikustsenaariumide koostamine restruktureerimise alternatiividele.

Raha kaasamine ja finantseerimisallikate leidmine
 • Raha kaasamine finantseerimisallika kindlustamiseni, projekti juhtimine ning potentsiaalsete võlausaldajatega suhtlemine. 
 • Pakkumuste põhjal parima finantseerimisallika valik ning optimaalse võlakoormuse määramine.

Juhtimisarvestuse tööriistad ning erinevate osapoolte ootuste juhtimine
 • Aktsionäride, kreeditoride ja muude huvitatud osapoolte määratlemine ning nendevahelise suhtluse koordineerimine.
 • Finantsmudeli väljatöötamine rahavoogude ning laenulepingu eritingimustele vastavuse jälgimiseks. Stsenaariumite ning stressitestide loomine.

Restruktureerimisega seotud maksuküsimused
 • Osaluste ja äritegevuse ümberkorraldamisega kaasnevad alati ka maksuküsimused, olgu need tulu- või käibemaksuküsimused. Oleme oma rahvusvahelise maksumeeskonnaga abiks nii siseriiklike kui piiriüleste maksuküsimuste lahendamisel. 

Tehingudokumentide koostamine ja läbirääkimine
 • PwC saab olla abiks ka ettevõtte restruktureerimisega kaasneva õiguslahenduse pakkumisel, aidates koostada vajalikke tehingudokumente ja pakkudes tuge tehingu läbirääkimistel.

Saneerimine
 • Kui eriolukorras äritegevus seiskub, siis tekkiva kohustuste laviiniga toimetulekuks on üheks võimaluseks saneerimine. 
 • Viiruse mõjudest tekkinud majanduslike raskuste perioodi ületamiseks, likviidsuse taastamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks on kohtu kaudu toimuv saneerimismenetlus asjakohaseks tööriistaks. 
 • Saneerimine võimaldab muuhulgas kohustuse täitmise tähtaja pikendamist, rahalise nõude täitmist osamaksetena ja võlasumma vähendamist. 
 • Ka maksunõudeid on võimalik ümber kujundada, samuti pankade ees olevaid kohustusi. 
 • Ootamatu majanduskeskkonna muutumise tingimustes ei saa saneerimisele viltu vaadata, tegemist on tööriistaga, mida tuleks vajadusel valehäbi tundmata kasutada.

Võta meiega ühendust

Indrek Leppik

Partner / Vaidluste lahendamise valdkonna juht, PwC Legal

+372 5621 0872

E-post

Erko-Andreas Roosik

Advokaat, PwC Legal

+372 5342 8581

E-post

Indrek Ergma

Nõunik / Vandeadvokaat / Ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht, PwC Legal

+372 529 4580

E-post

Rutt Värk

Vandeadvokaat / Ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) valdkonna juht, PwC Legal

+372 523 3800

E-post

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

+372 5625 6340

E-post

Teet Tender

Advisory Partner / Nõustamise osakonna juht, PwC Estonia

+372 5621 8528

E-post

Raul Ruubel

Tehingute nõustamise juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5650 4101

E-post

Follow us