Skip to content Skip to footer
Search

Restruktureerimine ja saneerimine

Finantsraskustesse sattunud ettevõtete puhul on peamiste võlausaldajatega läbirääkimisi pidades oluline mõista võimalikke tuleviku stsenaariumeid. Samuti võib ettevõttel sellises olukorras tekkida vajadus restruktureerimis-plaani koostamiseks ning saada nõu parima kapitalistrukuuri saavutamiseks.

PwC saab Teid aidata järgmistes valdkondades:

Refinantseerimine
 • Olemasoleva kapitalistruktuuri hindamine, sealhulgas laenukovenantide ning tagatiste ülevaatus.
 • Nõustamine läbirääkimistel finantseerijatega parimate finantseerimistingimuste saamiseks.

Restruktureerimine
 • Restruktureerimise strateegia ettevalmistamine ning elluviimine. 
 • Äriplaani ning tulevikustsenaariumide koostamine restruktureerimise alternatiividele.

Raha kaasamine ja finantseerimisallikate leidmine
 • Raha kaasamine finantseerimisallika kindlustamiseni, projekti juhtimine ning potentsiaalsete võlausaldajatega suhtlemine. 
 • Pakkumuste põhjal parima finantseerimisallika valik ning optimaalse võlakoormuse määramine.

Juhtimisarvestuse tööriistad ning erinevate osapoolte ootuste juhtimine
 • Aktsionäride, kreeditoride ja muude huvitatud osapoolte määratlemine ning nendevahelise suhtluse koordineerimine.
 • Finantsmudeli väljatöötamine rahavoogude ning laenulepingu eritingimustele vastavuse jälgimiseks. Stsenaariumite ning stressitestide loomine.

Restruktureerimisega seotud maksuküsimused
 • Osaluste ja äritegevuse ümberkorraldamisega kaasnevad alati ka maksuküsimused, olgu need tulu- või käibemaksuküsimused. Oleme oma rahvusvahelise maksumeeskonnaga abiks nii siseriiklike kui piiriüleste maksuküsimuste lahendamisel. 

Tehingudokumentide koostamine ja läbirääkimine
 • PwC saab olla abiks ka ettevõtte restruktureerimisega kaasneva õiguslahenduse pakkumisel, aidates koostada vajalikke tehingudokumente ja pakkudes tuge tehingu läbirääkimistel.

Saneerimine
 • Kui eriolukorras äritegevus seiskub, siis tekkiva kohustuste laviiniga toimetulekuks on üheks võimaluseks saneerimine. 
 • Viiruse mõjudest tekkinud majanduslike raskuste perioodi ületamiseks, likviidsuse taastamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks on kohtu kaudu toimuv saneerimismenetlus asjakohaseks tööriistaks. 
 • Saneerimine võimaldab muuhulgas kohustuse täitmise tähtaja pikendamist, rahalise nõude täitmist osamaksetena ja võlasumma vähendamist. 
 • Ka maksunõudeid on võimalik ümber kujundada, samuti pankade ees olevaid kohustusi. 
 • Ootamatu majanduskeskkonna muutumise tingimustes ei saa saneerimisele viltu vaadata, tegemist on tööriistaga, mida tuleks vajadusel valehäbi tundmata kasutada.

Võta meiega ühendust

Indrek Leppik

Partner / Vaidluste lahendamise valdkonna juht, PwC Legal

+372 5621 0872

E-post

Indrek Ergma

Partner / Vandeadvokaat / Ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht, PwC Legal

+372 529 4580

E-post

Teet Tender

Advisory Partner / Nõustamise osakonna juht, PwC Estonia

+372 5621 8528

E-post

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

+372 5625 6340

E-post

Raul Ruubel

Tehingute nõustamise valdkonna juht, PwC Estonia

+372 5650 4101

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast