Skip to content Skip to footer
Search

Riigihanked

PwC Legal on riigihangete õiguse valdkonnas suurima kogemusega advokaadibüroo Eestis. Igal aastal on meie töölaual ligi 30 riigihanke kaasust ning meie klientideks on paljud suured hankijad ja pakkujad.

 

Mis teeb meid eriliseks?

Võimekas meeskond

Võimekas meeskond
Meil on Eesti suurim hankeõigusele spetsialiseerunud advokaatide tiim, mistõttu suudame reageerida ka erilist kiirust vajavates olukordades. Meie spetsialistid koolitavad regulaarselt hankijaid ja pakkujaid (sh akadeemilise töö käigus Tartu Ülikoolis) ning osalevad riigihangete õigus-alases teadustöös.

Aastatepikkune kogemus

Aastatepikkune kogemus
Kõige rohkem oleme tegelenud komplekssete ehitus- ja projekteerimise, infotehnoloogia, ühistranspordi, kaitsetööstuse, meditsiini ja reklaamiagentuuri teenuste alaste vaidlustega.

Infrastruktuuri spetsiifika

Infrastruktuuri spetsiifika
Oleme ainus advokaadibüroo Eestis, kel on ette näidata põhjalik kogemus hankija nõustamisel raudtee infrastruktuuri majandamise ja reisijateveo tegevusvaldkondades.

Ärivaldkonna vaade

Ärivaldkonna vaade
PwC struktuuri ja rahvusvahelise võrgustiku toel tunneme hästi erinevate ärivaldkondade trende nii meil kui ka rahvusvaheliselt ja suudame vajadusel anda nõu ka mis tahes piiriülestes protsessides.

Loome praktikat

Loome praktikat
Oleme süvitsi kokku puutunud ja praktikat loonud kõigis tüüpilistes vaidlusmomentides, sh pakkuja kõrvaldamine, alusdokumentide õiguspärasus, tehnilise kirjelduse jt tingimuste proportsionaalsus, alapakkumused, pakkumuse selgitamise lubatavuse piirid, hankelepingu muutmise lubatavus, lepingu tühisuse tuvastamise võimalused, erandite ja sisetehingu rakendamine jpm.

Hankejuristi teenus

Hankejuristi teenus
Lisaks klientide esindamisele riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtus pakume hankejuristi teenuseid. Nõustame Eesti suuremaid hankijaid (sh võrgustikusektoris) strateegiliselt oluliste menetluste planeerimisel ja läbiviimisel. Aitame nii kohalikel kui ka välisriigi pakkujatel pakkumust koostada ja riigihangete registri kaudu korrektselt esitada. Meie abiga võid kindel olla, et pakkumust ei lükata tagasi formaalsete või õigustehniliste minetuste tõttu.

Innovatsioonihanked

Innovatsioonihanked
Oleme ainus büroo Eestis, kes osaleb Eesti partnerina Euroopa Komisjoni algatuses „Euroopa tugi innovatsioonihangetele“ (inglise k. European Assistance For Innovation Procurement, EAFIP), mis on mõeldud innovatsioonihangete läbiviimise edendamiseks ja nõustamiseks.

Osalemine õigusloomes

Osalemine õigusloomes
Mitmed meie advokaadid panustavad aktiivselt valdkonna õigusloomesse, sh näiteks riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamisse.

Unikaalne tarkvara hankeleping

Unikaalne tarkvara hankeleping
Meil oli au osaleda avaliku- ja erasektori töögrupis, mis töötas esmakordselt Eestis välja tarkvaraarenduse riigihangete soovitusliku tüüplepingu.

 • Esimese hankevaidluse viimine Riigikohtusse aastal 1999.
 • Eesti Raudtee esindamine liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimise ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hankevaidluses. Tegemist on kõige suurema raudteetaristu renoveerimise projektiga Eestis. Hankelepingu maksumus 15.6 miljonit eurot.
 • Eesti Raudtee esindamine Riigikohtus pretsedendi loonud Rahandusministeeriumi riikliku järelevalve vaidluses.
 • Digitaaljulgeoleku ettevõtte Gemalto AG esindamine Politsei- ja Piirivalveameti korraldatud ID-kaardi erandhankes.
 • Töötukassa esindamine kohtupraktikas enim tsiteeritud hankevaidluses Corpore vs Töötukassa. Riigikohus selgitas, et iga viga ei tähenda pakkuja ebausaldusväärsust ning et pakkuja kvalifitseerimata jätmine pisimagi vea korral ei ole proportsionaalne.
 • Keskkonnaministeeriumi nõustamine Purtse/Kohtla jõe reostuse likvideerimise hanke läbiviimisel. Ainulaadse projekti raames puhastati 13 km jõge ja 14 ha suurune fenoolisoo. Esimese etapi maksumus 21 miljonit eurot.
 • Kaitseväe esindamine ajateenijate ja tegevväelaste sõidukijuhtide koolituse raamhankes. Vaidluse tegi erakordseks vaidlustajate arv: 5 sõidukoolituse pakkujat. Vaidluse sisuks oli hindamise kriteeriumidega manipuleerimise lubatavus ja EL direktiivi otsekohaldumine.
 • Tartu linna esindamine Eesti suurimas bussiliiniveo hankes, millega Tartu tagas 10 aastaks avaliku liiniveo uute keskkonnasäästlike gaasibussidega. Hankelepingu maksumus 66 miljonit eurot.
 • Paljude EL-i toetuse saajate esindamine struktuuritoetustega seotud küsimustes ja finantskorrektsiooni otsuste vaidlustamisel.
 • Kaitseväe nõustamine kaitsetööstuse ettevõttega Elbit Systems Ltd hankelepingu sõlmimisel kildmiinide tarnimiseks. Lepingu alusel esimene miinide tarne oli väärtusega üle 2 miljoni euro.
 • Rahandusministeeriumi tellimusel analüüsi „Keskmise palga tingimus hankemenetluses“ koostamine, avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel.
 • Arhitektuuribüroo BOA esindamine Pärnu ühistranspordi terminali ideekonkursi vaidluses. Senini ainus ideekonkurssi puudutav vaidlus, mis on jõudnud Riigikohtusse.
 • CGI esindamine Maanteeameti infosüsteemide tarkvara testimise hankevaidluses. Tegemist oli 2015. a suurima maksumusega infotehnoloogia hankega - raamlepingu eeldatav maksumus on 6.2 miljonit eurot.
 • OÜ Arstlik Perenõuandla esindamine perearsti nõuandetelefoni 1220 teenuse hankevaidluses.
 • Juhtiva reklaami- ja meediaagentuuri Tank OÜ ja Osaühing Initiative edukas esindamine vaidluses Optimist Creative OÜ ja Dentsu Aegis Network Estonia AS-ga. Vaidlus tekkis EAS-i reklaamteenuse hankes ja puudutas pakkujate hinnakujundust.
Juhtiva reklaami- ja meediaagentuuri Tank OÜ ja Osaühing Initiative edukas esindamine vaidluses Optimist Creative OÜ ja Dentsu Aegis Network Estonia AS-ga. Vaidlus tekkis EAS-i reklaamteenuse hankes ja puudutas pakkujate hinnakujundust.
Juhtiva reklaami- ja meediaagentuuri Tank OÜ ja Osaühing Initiative edukas esindamine vaidluses Optimist Creative OÜ ja Dentsu Aegis Network Estonia AS-ga. Vaidlus tekkis EAS-i reklaamteenuse hankes ja puudutas pakkujate hinnakujundust.
Juhtiva reklaami- ja meediaagentuuri Tank OÜ ja Osaühing Initiative edukas esindamine vaidluses Optimist Creative OÜ ja Dentsu Aegis Network Estonia AS-ga. Vaidlus tekkis EAS-i reklaamteenuse hankes ja puudutas pakkujate hinnakujundust.
 • Tieto Estonia esindamine kompromissilepingu sõlmimisel Sotsiaalministeeriumiga SKAIS2 tarkvarahankes.
 • Nortali esindamine Eesti Töötukassa infosüsteemide arenduse ja hooldustööde riigihanke vaidlustes. Raamlepingu maksumus on 4.3 miljonit eurot.
 • Guardtime´i nõustamine NATO küberkaitseharjutuste platvormi hankelepingu sõlmimisel Kaitseministeeriumiga. Küberharjutusväljak on unikaalne platvorm küberkaitseharjutuste, õppuste ja testimisega seotud tegevuste jaoks. Süsteemi eesmärk on anda NATO harjutusvälja kasutajatele võimalus turvalisteks ja õigeaegseteks ettevalmistustegevusteks, valikuvõimalusteks ja koostööks.
 • Guardtime'i esindamine ja nõustamine kaalukas riigihanget „NATO Cyber Range WP2 - Automaatjuhtimissüsteem“ puudutavas vaidluses.

Meie meeskond

Priit Lätt

Partner / Intellektuaalomandi ja IT, maksuvaidluste ning riigihangete valdkonna vastutav partner, PwC Legal

+372 511 9628

E-post

Erki Fels

Vandeadvokaat / Riigihangete valdkonna juht, PwC Legal

+372 5349 3777

E-post

Indrek Kukk

Vandeadvokaat / Avaliku õiguse ja regulatsioonide valdkonna juht, PwC Legal

+372 520 6097

E-post

Mari Kelve-Liivsoo

Advokaat, PwC Legal

+372 5341 0942

E-post

Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Leia meid ka sotsiaalmeediast