Skip to content Skip to footer
Search

Tööõigus

PwC Legali ettevõtete võrgustik pakub tööjõuga seonduvat õigusnõu valdkondades, kus personaliteemad võivad oluliselt mõjutada tehingu (näiteks ettevõtte omandamised, liitumised, restruktureerimised) õnnestumist. Nõustame töösuhete lõpetamist (distsiplinaarkaristused, töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel jne), aitame lahendada töövaidlusi nii üksikisiku, kui ametiühingu või riikliku järelvalveasutuse tasandil, vormistada elamis- ja töölube ning koostada konfidentsiaalsus- ja konkurentsist hoidumise kokkulepped, sise-eeskirju jms.

Kõige enam paistab PwC Legal oma tööõigusealase võimekusega silma töötajate piiriülese liikumise õiguslikes küsimustes. Meie võrgustiku globaalne haare annab meile unikaalse eelise tagamaks klientide rahvusvaheliste töötajate töösuhte, sotsiaalkaitse ja immigratsiooniprotseduuride ühtse korralduse ja seadustele (s.h maksukorraldusele) vastavuse.


Me pakume teenuseid järgmistes valdkondades:

  • Töösuhte lõpetamise nõustamine
  • Töötajate ja juhatuse liikme lepingute koostamine
  • Töö sisekorraeeskirjade ja -protseduuride koostamine
  • Elamis- ja töölubade taotlused
  • Individuaalsed ja kollektiivsed töövaidlused
  • Töölepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega seonduv nõustamine
  • Organisatsiooni-siseste pikaajaliste töölähetuste kokkulepped
  • Tööseadusandluse ja ohutusnõuete alane vastavuskontroll
  • Töötasu struktureerimine

Töötades koos PwC võrgustiku parimate äri- ja juhtimiskonsultantide, maksuekspertide, tehingunõustajate ja personalikonsultantidega aitab meie advokaatide meeskond leida äriliselt toimivaid ja innovaatilisi lahendusi ning ellu viia ka kõige keerukamaid ja nõudlikumaid projekte.


Juristid, kes ei ole advokaadid, Teile Teenuseid ei osuta, vaid ainult abistavad advokaate Teenuste osutamisel. 

 

Võta meiega ühendust

Indrek Ergma

Partner / Vandeadvokaat / Ühinguõiguse ja tööõiguse valdkonna juht

Tel: +372 529 4580

PwC Legal Eesti

Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal OÜ

Tel: +372 6141 858

Leia meid ka sotsiaalmeediast