PwC Legal Eesti 2019. a kaalukamad projektid

Koostasime ja esitasime esmakordselt Eestis tegevusloa taotluse investeerimisühingule, mis võimaldab plokiahela tehnoloogiat kasutades hakata kauplema digitaalsete väärtpaberitega (multilateral trading facility for digital securities) ehk sisuliselt pakkuda digitaalsete varade börsi keskkonda sarnaselt Nasdaqile.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Koos PwC rahvusvaheliste ekspertidega koostasime EBRD tellimusel Euroopa Komisjonile ja Rahandusministeeriumile analüüsi, kuidas avada Eesti finantsturu õigusraamistik innovaatilistele lahendustele ehk kuidas saaks FinTech ja RegTech ettevõtted oma teenuseid testida ja arendada.


Koostöös PwC võrgustiku ekspertidega nõustasime kümnetes riikides krediiditooteid ja makseteenuseid pakkuvaid Eesti finantsasutusi, kuidas nad peavad täitma rahapesu ja terrorismi rahastamise osas kohalikke nõudeid.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

● PwC Legali PMO (Project Management Office) Eestis on aidanud Boltil läbi viia ärinime muutmise projekti peaaegu 20 riigis Euroopas ja Aafrikas, koordineerides ligi 100-liikmelise meeskonna tegevusi.
● Oleme panustanud Bolt-i äritegevuse laiendamise projektidesse Kazahstanis ja Armeenias ning aidanud Bolt-il läbi viia korporatiivsed muudatused nende tütarettevõtetes Aafrikas.


VÕIT Savisaare protsessis: meie kohtutiim, eesotsas vandeadvokaat Indrek Leppikuga kaitses ehitusettevõtja Aivar Tuulbergi nn Savisaare protsessis ning 14.01.2020 otsusega mõisteti klient õigeks. Teadaolevalt esmakordselt Eestis esitas Leppik oma kohtukõne innovaatilise videoesitlusena, mida kohtunik ka istungi lõppedes eraldi tunnustas.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PRETSEDENTI LOOV KOHTUVAIDLUS: esindasime edukalt klienti vaidluses, kus püüti luua petuskeem varjamaks ettevõtte üleminekut kinnisvaraarenduse lõppfaasis, millega osa müümata kortereid võõrandati mitterahalise sissemakse ja müügilepinguga erinevatele isikutele ning tulemuseks oli arendaja varatuks muutumine. Kohus hindas kinnisvaraarenduse kui ettevõtte tegevuse spetsiifikat ja nõustus, et kui kortermaja arenduse lõppfaas seisneb üksnes korteriomandite müümises, siis on see sellises faasis oleva ettevõtte ainuke tegevus ja selle üleandmisel läheb ettevõte üle. Meie kliendi hagi rahuldati täies mahus.


PwC Legali vaidluste lahendamise meeskond sai positiivse otsuse Bank Sankt-Peterburgi esindamisel, mis puudutas kohtutäiturilt ametialase rikkumise tõttu viivise nõudmist. Riigikohus andis vaidluse vältel mitmel korral põhimõttelisi juhiseid, muutes ühtlasi ka oma samas asjas varem antud seisukohta. Kogu viivist ei suutnud täitur tasuda ja kliendil saamata jäänud summas on pretsedenti loov vaidlus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ja riigiga pooleli.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Sertifikaadiomanike esindamine skandaalses VEB Fondi asjas, kus esitasime halduskohtule riigi vastu enam kui 10 000 000 euro suuruse kahju hüvitamise nõude.


MAKSUVAIDLUSED: meie meeskonnal on olnud tihe aasta ka maksuvaidluste valdkonnas – töölaual on ligi tosin keerukat maksuvaidlust, millest kolm on omakorda põhiseaduslikkuse vaidlused.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Värskelt on valminud mahukas, ca 1400-leheküljeline RIIGIHANGETE SEADUSE KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE, kus lausa neli PwC Legali riigihangete spetsialisti on saanud oma panuse anda: Erki Fels, Priit Lätt, Erko-Andreas Roosik ja Liisa Levandi.


Esindasime ja nõustasime AS-i Eesti Raudtee suuremahuliste raudteeinfrastruktuuri riigihangete ettevalmistamisel, läbiviimisel ja vaidlustes, sealhulgas ülesõitude ja ülekäikude moderniseerimise riigihankes lepingu maksumusega 11 miljonit eurot.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

REKORDSUMMAD Eesti hankevaidlustes: PwC Legali meeskond nõustab rahvusvahelist digiturva lahendusi pakkuvat Gemalto AG-d Eesti eID hankelepingu täitmisest tõusetunud vaidlustes.


RIIGIKAITSE valdkonna hankevaidlus: PwC Legali meeskond esindas Euroopa relvatootjat MBDA-d 40 miljoni euro suuruses tankitõrjerelvade riigihankes.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legali meeskond nõustas “Digital Montenegro” projekti, mille raames analüüsisime Montenegro õiguskeskkonna valmidust riiklike e-teenuste kasutuselevõtuks.


Porto Franco nõustamine mitmes ehituse finansteerimisega seotud tehingus.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Eesti ühe suurema elukondlikku üürikinnisvara haldava ettevõtte Linnakodu esindamine portfellivara omandamisel ja sellega seotud läbirääkimistel ning igapäevane nõustamine jooksvates õigusküsimustes.


Eesti ja Baltikumi ühe suurema ärikinnisvara investori Colonna nõustamine jooksvates küsimustes ja vaidluste lahendamisel.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Juhtiva globaalse CRM-tarkvara lahendusi pakkuva ettevõtte Pipedrive nõustamine Tartu uue kontori üürilepingu sõlmimisel ja seonduvates läbirääkimistes.


Eesti ühe suurema ostukeskuste omaniku ja arendaja CAPFIELDi pidev nõustamine erinevates jooksvates õigusküsimustes.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Eesti ja Soome meeskond nõustas puidutööstuse suurtehingut, millega Eesti kapitalil põhinev puit- ja saunamaterjalide tootja Thermory omandas enamusosaluse Soome puitmaterjalide tootmisettevõttes Siparila.


PwC Eesti tehingute meeskond nõustas kaubandusvaldkonna tehnoloogilisi lahendusi arendava iD Süsteemide OÜ omandamist.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legali meeskond nõustas Colonnaga seotud investoreid Eesti suurima kinnisvara haldus -ja hooldusettevõtte ISS Eesti omandamisel.


PwC Legali tehingute meeskond nõustas OneMed gruppi tehingus, millega ettevõte omandas 100%-lise osaluse ettevõttes Mercurio OÜ.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Nõustasime Forum Cinemas OÜ ning tema Läti ja Leedu tütarettevõtjate SIA FORUM CINEMAS ja UAB „FORUM CINEMAS“ piiriülest ühinemist.


PwC Legalil on au olla e-residentsuse meeskonna ainus õigusnõustaja Eestis. 2019. aastal nõustasime klienti nii andmekaitse, Brexiti kui ka intellektuaalomandi küsimustes.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

RIIGIKOHTU PRETSEDENT: Meie kohtutiim, eesotsas vandeadvokaat Indrek Kukega, esindab tantsukooli JJ Street vaidluses Eesti Esitajate Liiduga, mis puudutab küsimust, kas tantsukoolil on kohustus maksta oma tundides esitava muusika eest tasu või mitte.


PRETSEDENTI LOOV AUTORITASUDE VAIDLUS: Meie kohtutiim, eesotsas vandeadvokaat Priit Lätt´iga, esindab üheksat Eesti loomeliitu nn “tühja kasseti tasu” vaidluses, et kehtestada autoritele ja teistele õiguste omajatele kõrgetasemeline kaitse infoühiskonnas, mis võimaldaks neil saada oma teoste kasutamisel nõuetekohast tasu.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Juhtiva tööjõu renditeenuste valdkonnas tegutseva ettevõtte HumanLink nõustamine tööõiguse auditi teostamisel, mis seisnes kogu töötamist puudutava dokumentatsiooni ülevaatamisel ja täiendamisel.


Globaalse nutikaid elektrilahendusi pakkuva tehnoloogiaettevõtte Ensto Enseki nõustamine töötajate rentimise küsimustes ning ka tööohutust puudutavate kokkulepete koostamisel.

PwC Legal Eesti 2019 projektid

PwC Legal Eesti 2019 projektid

Tootmise siselogistikas, ladustamises ning pakendamises tehnoloogilisi lahendusi pakkuva ja globaalselt tegutseva Pesmel Eesti nõustamine tööjõurendi lepingute koostamisel ning olulisemate töötamist puudutavate dokumentide uuendamisel.


Võta meiega ühendust

Viljar Kähari

Viljar Kähari

PwC Legal Eesti juhtivpartner / Panganduse ja finantseerimise valdkonna juht, PwC Legal

Tel: +372 508 4777

Kadri Lindpere

Kadri Lindpere

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 505 1239

Follow us