Skip to content Skip to footer
Search

Erki Fels esindas edukalt Eesti Raudteed suures hankevaidluses

Aprill 2021

Perroonid vajavad talviti lume- ja libedatõrjet, mistõttu korraldas AS Eesti Raudtee talihoolduse hanke, kuid kõrvaldas pakkuja, kes oli varasemalt hankelepinguid rikkunud. Pakkuja vaidlustas otsuse ja sellest sai Vaidlustuskomisjonist (VAKO) kuni Riigikohtu ukseni kestnud mahukas vaidlus. 

„Hangetes on uus trend – pakkuja kõrvaldamine hankemenetlusest varasema lepingurikkumise tõttu. Täheldame oma praktikas, et hankijad on hakanud seda kõrvaldamise alust julgemini kasutama. Pakkujatele tuleb sageli üllatusena, et kehv töö minevikus võib nende vastu pöörduda ka täna,“ selgitas Advokaadibüroo PwC Legal riigihangete valdkonna juht, vandeadvokaat Erki Fels.

Erki Fels esindas edukalt Eesti Raudteed suures hankevaidluses

Advokaadibüroo PwC Legal esindas hankijat edukalt kõigis astmetes, kusjuures hankija sai VAKO-lt loa leping sõlmida juba VAKO otsusega - tavaliselt juhtub see alles siis, kui lõplik otsus jõustub. 

Tegemist on nö õpikukaasusega, sest vaidluse all olid kõik kõrvaldamisega seotud eeldused: kui raske peab rikkumine olema, kas tähtajad on lepingu oluline tingimus, kas pakkuja peab saama selgitusi esitada, heastamine, hankija põhjendamiskohustus.

Sellest vaidlusest saab lühidalt teha kaks olulist järeldust:  

  • Hankija ei pea varasemate sanktsioonide kohaldamise õiguspärasuse kontrolli teostama. Kui lepingu rikkumise ja sanktsioonide kohaldamise vahel on põhjuslik seos ja pooled ei vaidle sanktsioonide üle, ei pea hankija kõrvaldamise otsuse tegemisel hindama, mis asjaoludel pakkuja lepingut rikkus.

  • Pakkujal endal on kohustus tuua hankepassis välja kõrvaldamisaluse olemasolu ja heastamise meetmed. Kui pakkuja seda teinud ei ole, ei saa hiljem heastamisele tugineda. 

VAKO otsus nr 229-20/227761 on leitav siit

Halduskohtu ja ringkonnakohtu lahend nr 3-20-2336 siit


Võta meiega ühendust

Tiina Ansip

Tiina Ansip

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 5303 0446

Leia meid ka sotsiaalmeediast