HOMMIKUSEMINAR: ärisaladus ja andmekaitse riigihangetes

AEG ja KOHT:
30. oktoobril kell 8.30 – 10.00
Advokaadibüroo PwC Legali seminarisaalis, Kawe Plaza IV korrus.
ESINEJAD: 
PwC Legali advokaadid Erki Fels ja Liisa Levandi
Riigihangete hommikuseminar

Advokaadibüroo PwC Legal korraldab hommikuseminari, mille keskmes on RIIGIHANKED ja täpsemalt kaks praktikas väga palju küsimusi tekitanud aspekti:
  • Ärisaladus riigihangetes: eduka pakkuja soov pakkumuse konfidentsiaalsust kaitsta vs. konkurentide soov saada võimalikult palju teavet.
    RHS kohustab pakkujat märkima, milline teave on pakkumuses ärisaladus. Pärast eduka pakkuja väljavalimist on hankijal võimalik avaldada pakkumuse sisu osas, mida ei ole ärisaladusena märgitud. Milline on ärisaladuse kaitse ulatus? Kuidas ärisaladust märkima peab? Mis juhtub, kui see ununeb? Milline on hankija roll pakkuja põhjenduste kontrollimisel.

  • Andmekaitse ja riigihanked: millal peab sõlmima andmetöötluslepingu?
    Alates 25.05.2018 kohaldub Eestis isikuandmete töötlemisele isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Kui hankija peab hankelepingu teostamiseks andma töövõtjale ligipääsu isikuandmeid sisaldavale andmebaasile või muul viisil jagama isikuandmeid, tuleb sõlmida andmetöötlusleping. Korralikult läbimõeldud andmetöötlusleping võimaldab maandada isikuandmete rikkumise riski ning aitab vältida trahve, kahjunõudeid ja hankija maine kahju. Anname ülevaate olulisematest andmekaitse aspektidest, millega hankijad peaksid kursis olema. Selgitame, millistest kriteeriumitest lähtudes tuleb otsustada andmetöötluslepingu sõlmimise vajadus ning mida reguleerida.

 

Seminarile ootame oma häid kliente ja koostööpartnereid ja see on osalejatele tasuta. Kohtade arv on piiratud, registreerimine SIIN.

Lisainfo:
Viia Kruusmägi, viia.kruusmagi@pwc.com, 523 9120


ERKI FELS

Advokaat
+372 5349 3777
erki.fels@pwc.com


Leia meid ka sotsiaalmeediast