Skip to content Skip to footer
Search

PwC Legal esindas edukalt Keskkonnaministeeriumi suures hankevaidluses

02/07/18

Keskkonnaministeerium algatas 2017. a juunikuus riigihanke, et leida Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo piirkonna reostuse likvideerija. Põhja-Eestis asuv Purtse jõgi ja selle valgala piirkond on tugevalt reostunud läheduses asunud endiste põlevkiviõlitehaste tegevuse tõttu. Projekti tulemusena väheneb Soome lahte suunatav ohtlike ainete koormus, paraneb jõevee kvaliteet nii Kohtla kui ka Purtse jões ning saavutatakse põhjavee hea seisund. Riigihanke eeldatav maksumus oli 16 965 000 eurot.

Riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu alusel tehtavad tööd on Eestis ainulaadsed. Eelnevalt ei ole kordagi tegeletud nii suures mahus vooluveekogudes asuva jääkreostuse likvideerimisega. Keskkonnaministeeriumi hinnangul annavad tööde tulemused kogemusi, mida on võimalik rakendada tulevikus teiste sarnaste projektide raames.

Hankelepingu sõlmimine takerdus aga peaaegu aasta kestnud vaidlusse, sest üks pakkuja esitas enda kvalifitseerimiseks valeandmeid sisaldava referentsobjekti. Vaidluse all oli küsimus, kas valeandmete esitamisel on pakkuja kõrvaldamine õiguspärane, kui pakkuja kvalifitseeruks ka ilma valeandmeid sisaldava referentsobjektita. Kohtud nõustusid Keskkonnaministeeriumiga, et valeandmeid esitanud pakkuja saab kõrvaldada ka juhul, kui pakkuja vastaks küll kvalifitseerimise tingimustele, kuid usaldusväärsuse kaotamise tõttu ei saa hankijalt mõistlikult eeldada sellise isikuga hankelepingu sõlmimist (haldusasi nr 3-18-307).

Keskkonnaministeeriumit esindasid selles vaidluses PwC Legal riigihankeõiguse eksperdid vandeadvokaat Priit Lätt ja advokaat Erki Fels.

Vaata täiendavat informatsiooni Purtse jõe valgala korrastamise projekti kohta SIIT

 

Võta meiega ühendust

Tiina Ansip

Tiina Ansip

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 5303 0446

Leia meid ka sotsiaalmeediast