Skip to content Skip to footer
Search

Riigihangete tiim sai võidu kaitse- ja julgeoleku hankevaidluses

Aprill 2021

Advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat Erki Fels ja advokaat Mari Kelve-Liivsoo esindasid vaidluses edukalt välismaist ettevõtjat, kes osales Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatud laskemoona hankes. 

Pakkuja kõrvaldati, sest pakkumuses esines vormiline viga. Hankija oli veendumusel, et tulenevalt kaitsehangete eripärast ei ole isegi formaalseid vigu võimalik tagantjärele heastada.

„Poolte vahel oli põhimõtteline vaidlus, kas kaitse- ja julgeoleku riigihangetes on hankijal õigus küsida pakkujalt selgitus, kui pakkumuses esineb vormiline puudus. On tõsi, et kaitsehangetes on teatavad erisused võrreldes niiöelda tavahangetega. Tõsi on ka see, et riigihangete seadus on kaitsevaldkonna hankijate kaalutlusõiguse osas pisut vastuoluline,“ selgitas Erki Fels. „Sellegipoolest, ebaõiglast otsust ei tohi õigustada ebaõnnestunud seadusesättega. Kus seadus on vastuoluline, tuleb vaadata suuremat pilti: seadusandja tegelikku tahet, Euroopa Liidu õigust ja riigihangete üldpõhimõtteid.“

Riigihangete tiim sai võidu kaitse- ja julgeoleku hankevaidluses

Advokaadibüroo PwC Legal omab kaitse- ja julgeolekuhangetes pikaajalist kogemust. „Näeme nii hankija kui pakkuja perspektiivi,“ ütleb Fels. „Oleme osutanud hankejuristi teenust ning aidanud läbi viia ka julgeolekuerandile tuginevaid hankeid, kus riigihangete seadus ei kohaldu. Oleme samas nõustanud ka ettevõtjaid pakkumuse koostamisel ja esindanud nii lepingulistes vaidlustes kui vaidlustusmenetlustes. Regulatsiooni mõttes erinevad kaitse- ja julgeoleku hanked tavahangetest üksnes detailides. Aga riigihangetes vaieldakse sageli komakohtade üle ja detailid ongi määrava tähtsusega.“

Ringkonnakohtu lahend nr 3-20-2665 on leitav siit.


Võta meiega ühendust

Tiina Ansip

Tiina Ansip

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 5303 0446

Leia meid ka sotsiaalmeediast