Skip to content Skip to footer
Search

Tartu linna edukas esindamine Eesti suurima bussitranspordihanke vaidlustes

25/01/18

PwC Legal esindas edukalt Tartu linna Eesti suurima bussitranspordihanke vaidlustes, mille tulemusena sõlmiti leping AS-ga GoBus kestusega 10 aastat ja maksumusega 66 MEUR. 

Tartu Linnavalitsus kuulutas 2016. a lõpus välja riigihanke kümneks aastaks Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse osutaja leidmiseks. 2017. a suvel tunnistati hanke võitjaks AS GoBus, kes pakkus teenuse arvestuslikuks aastahinnaks 6,6 miljonit eurot. 

Kõnealuse Eesti suurima bussihanke vältel toimus mitmeid vaidlusi pakkujatega, mis kõik lõppesid hankijale edukalt. Neist vaidlustest väärib esile toomist keerukaim ja otsustavaim, kus kaks edukaks mitteosutunud pakkujat vaidlustasid AS-i GoBus pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse, leides, et AS-i GoBus pakutud hind on põhjendamatult madal, mistõttu oli nende hinnangul kahtluse all lepingu nõuetekohane täitmine. 

Tartu bussihankega seotud vaidlusi on nüüd arutatud riigihangete vaidlustuskomisjonis, halduskohtus ja ringkonnakohtus, mis kõik leidsid, et hankija poolt AS-i GoBus pakkumuse edukaks tunnistamine on olnud õiguspärane. Riigikohus jättis kaebajate kassatsioonkaebused menetlusse võtmata 08.01.2018. 

Tartu linn ja AS GoBus sõlmisid hankelepingu 24.01.2018, tagamaks avaliku bussiliiniveo jätkumine uute keskkonnasäästlike gaasibussidega alates 01.07.2019. „Tegemist on kahtlemata pöördelise sündmusega Tartu ühistranspordi ajaloos, sest lõpule jõuab diiselbusside ajastu. Samuti on uus liiniveoleping üks suuremaid lepinguid, mis Tartu linnal on tulnud sõlmida – kümneks aastaks sõlmitava lepingu kogumaht on 66 miljonit eurot. Tartlastele tagab see aastateks 2019-2029 mugava ja keskkonnasäästliku ühistranspordi,“ ütles abilinnapea Raimond Tamm. 

Tartu linna esindasid kõikides bussihankega seotud vaidlustes Advokaadibüroo PricewaterhouseCoopers Legal riigihangete meeskond koosseisus partner ja vandeadvokaat Priit Lätt ja advokaat Erki Fels. 

Vt meediakajastust:

Võta meiega ühendust

Tiina Ansip

Tiina Ansip

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, PwC Estonia

Tel: +372 5303 0446

Leia meid ka sotsiaalmeediast